Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Дослідження якості квіткової продукції гладіолусів вирощених на території ННВК СНАУ

Работа №6552
Тип работыДипломные работы
Предметботаника
Объем работы93стр.
Год сдачи2003
Стоимость6000 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 241
Не подходит работа?

Узнай цену на написание
ВСТУП4
РОЗДІЛ 1. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГЛАДІОЛУСІВ (Огляд літератури) 6
1.1. Історичні дані та походження гладіолусів 6
1.2. Ботанічні та біологічні особливості гладіолусів 8
1.3. Сортові ознаки гладіолуса 11
1.4. Технологія вирощування гладіолусів 17
РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 26
2.1. Об’єкт та предмет дослідження 26
2.2. Умови проведення досліджень 34
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 42
3.1. Схема проведення дослідів 42
3.2. Технологія вирощування та особливості догляду за гладіолусами в умовах ННВК СНАУ 46
РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ АГРОТЕХНІКИ ВИРОЩУВАННЯ
ЛІЛІЙ (Результати досліджень) 51
4.1. Аналіз рослин гладіолусів вирощених за технологічним регламентом 51
4.2. Результати досліджень рослин гладіолусів вирощених на
ділянці зі збільшеною нормою добрив 52
4.3. Результати досліджень рослин гладіолусів вирощених на
ділянці зі зменшеною нормою добрив 54
4.4. Результати досліджень рослин гладіолусів вирощених на
ділянці без застосувань основних агрозаходів 55
РОЗДІЛ 5. ВИКОРИСТАННЯ ГЛАДІОЛУСІВ В ОЗЕЛЕНЕННІ 62
РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 67
6.1. Охорона праці 67
6.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях 73
РОЗДІЛ 7. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 79
РОЗДІЛ 8. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ
ГЛАДІОЛУСІВ НА ТЕРИТОРІЇ СНАУ 85
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91
В нашій країні і закордоном велика увага приділяється розвитку квітникарства, отриманню якісної квіткової продукції. Серед вирощуваних квітів у відкритому ґрунті ведучу роль отримали гладіолуси, як найбільш декоративна квіткова культура. Тривалий час у світі ведучими країнами по вирощуванню нових сортів були США, Англія, Франція, Голландія. Тепер вже і Росія наздоганяє ці країни за кількістю декоративних сортів гладіолуса. Належне місце серед цих країн може посісти і Україна. Тим паче, що всі умови для досягнення цієї мети є. Найкращі селекціонери працюють над створенням нових сортів гладіолусу. Але чимало питань агротехніки, терміну і схем висаджування, вплив біостимуляторів і мікроелементів, зберігання посадкового матеріалу і інші питання недостатньо вивчені. В тому числі і в умовах України.
Вивчення агротехнічних прийомів вирощування гладіолусів на території СНАУ – актуальне питання, що сприятиме розвитку квіткового виробництва в Україні.
Метою даної роботи є дослідження якості квіткової продукції гладіолусів вирощених на території ННВК СНАУ.
Вся дослідна частина була проведена на території студентського містечка СНАУ.
Поставлена мета дослідження передбачала вирішення таких завдань:
1. Вплив мікроелементів на формування декоративних та господарсько-біологічних якостей гладіолусу.
2. Встановити вплив строків і схем висаджування бульбоцибулин на розвиток і формування рослин.
3. Проаналізувати вплив температурного режиму перед висаджуванням на розвиток і продуктивність гладіолусів.
4. Вивчити міри боротьби зі шкідниками і хворобами.
5. Вивчити умови зимового зберігання бульбоцибулин.
6. Встановити для вирощування на території СНАУ перспективні сорти гладіолусу.
7. Дати економічну оцінку рекомендованих агротехнічних прийомів.
Об’єкт дослідження – особливості агротехніки вирощування гладіолусів на території СНАУ.
Предмет дослідження – вплив агротехнічних заходів та їх взаємодії на декоративні якості і продуктивність гладіолусів.
Методи дослідження. Польовий, візуальний, вимірювально-ваговий, лабораторний, математично-статистичний, розрахунково-порівняльний.
В даній роботі вивчені прийоми, що впливають на формування декоративних якостей і продуктивність гладіолусу. Рекомендовано сорти, що відповідають умовам регіону. Вперше подано схеми і строки висаджування, що найкраще підходять для промислового вирощування гладіолусів. Удосконалено використання мікродобрив, що впливають на збільшення суцвіть, формування бульбоцибулин.
Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати можуть бути використані як рекомендації щодо вирощування гладіолусів як на присадибних ділянках, так і для вирощування в промислових цілях.
На даний час результати досліджень впроваджуються у виробництво на ПП "Лорд", що спеціалізується на вирощуванні квітів для подальшого їх використання.
Також в даній роботі надається повна інформація щодо досліду, аналізу отриманих результатів, висновків та рекомендацій щодо даної теми.
Особистий внесок автора дипломної роботи полягає в зборі польового матеріалу, проведенні обробки матеріалу досліджень та написанні роботи.
Основною метою написання цієї дипломної роботи було вивчення всіх агротехнічних особливостей вирощування гладіолусів і особливо проведення досліджень по вивченню впливів заходів агротехніки на декоративні властивості сортів. Для вивчення було вибрано такі сорти гладіолусів як Шоколадниця, Град Кітеж, Маліка, Соврін, Папарчіо Зієдас, Професор Паролек, Любовний напіток.
Для цього була виконана дослідна робота і отримані слідуючі результати:
1. Проаналізувавши отримані дані по результатам висаджування гладіолусів на ділянці із застосуванням рекомендованих агрозаходів, можна зробити висновок, що найбільш вигідними з економічної точки зору, а також найбільше відповідають сортовим стандартам сорти Шоколадниця, Град Кітеж, Маліка і Соврін. Трішки гірші результати у інших сортів, але загалом при застосуванні запропонованих агрозаходів досліджувані сорти показали себе добре.
2. Проаналізувавши отримані дані з інших ділянок, можна зробити висновок, що найкраще зарекомендували себе сорти Шоколадниця, Град Кітеж, Маліка і Соврін. Результати відповідності цих рослин сортовому стандарту була дещо нижчою, але цілком достатньою, щоб впевнитися в найбільшій пристосованості цих сортів до наших кліматичних умов. Інші сорти показали значно гірші результати.
3. Проаналізувавши всі результати можна зробити висновок, що всі з досліджуваних сортів рекомендуються для вирощування на території СНАУ при обов’язковому дотриманні всіх заходів агротехніки, особливо для сортів Професор Паролек, Папарчіо Зієдас і Любовний напіток.
1. Алексеев Е.Б. Ботаническая номенклатура // Е.Б. Алексеев, И.А. Губанов И.А., В.Н. Тихомиров. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 252 с.
2. Андреева И.И. Возрастные изменения в жизненном цикле шпажника гибридного Gladiolus x hibridus hort.(Iridaceae) / И.И. Андреева. – Изв.Тимирязев с.-х. акад., 1990. – 213 с.
3. Андреева И.И. Жизненный цикл шпажника гибридного(Gladiolus x hibridus hort.) / И.И. Андреева // Українськийф ботанічний журнал, 1987. – С. 15-20.
4. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / за ред. Ярослава Бердія. – Львів: Афіша, 1998. – 280 с.
5. Боговая И.О. Ландшафтное искусство / И.О. Боговая, Л.М. Теодоронский. – М.: Агропромиздат, 1988. – 223 с.
6. Боговая И.О. Озеленение населенных мест / И.О. Боговая, В.С. Теодоронский. – М.: Агропромиздат, 1990. – 239 с.
7. Былов В.Н. Использование отдаленной гибридизации в селекции гладиолусов. Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений / В.Н. Былов, Н.Т. Гринкевич Н.Т. – М.: Наука, 1978. – 215 с.
8. Былов В.А. О проростании клубнепочек гладиолусов / В.А. Былов, А.В. Ворончихина // Бюл.ГБС АН УССНР, 1973. – С. 15-17.
9. Былов В.Н. Исследование межродовых гибридов Gladiolus hibridus hort.x Acidantera bicolor Hochst.var.muriela Perry.Интродукционное изучение и основы селекции декоративних растений / В.Н. Былов, Н.Г. Гринкевич. – М.: Наука, 1978. – 159 с.
10. Вакуленко В.В. Справочник цветовода / В.В. Вакуленко, Е.Н. Зайцева, Т.М. Клевенская. – М.: Колос, 1996. – 315 с.
11. Геельхаар Х. Гладиолусы в саду (Пер. с нем.) / Х. Геельхаар. – М.: Агропромиздат, 1987. 236 с.
12. Громов А.Н. Гладиолусы / А.Н. Громов. – М.: Россельхозиздат, 1981. – 325 с.
13. Громов А.Н. Растения, чарующие красотой / А.Н. Громов. - СПб: ВИР, 1994. – 339.
14. Громов А.Н. Книга цветовода / А.Н. Громов. – М.: Колос, 1993. – 426 с.
15. Громов А.Н. Гладиолусы / А.Н. Громов. – К.: Сельхозгиз, 1995. – 216 с.
16. Громов А.Н. Уход за гладіолусами-научно-обоснованная технология возделывания / А.Н. Громов // Цветоводство, 1998. – С. 30-37.
17. Довбня А.В. Охорона праці: навч. посібник / А.В. Довбня. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400 с.
18. Доповідь про стан навколишнього середовища в Сумській області [за ред. Г.К. Булакова]. – Суми: Слобожанщина, 2000. – 151 с.
19. Джигирей B.C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб./ В. С. Джигирей. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.-203 с.
20. Жидецький В.П. Основи охорони праці / В.П. Жидецький, О.В. Мельников. – Л.: Вища школа. – 2000. – 389 с.
21. Злобін Ю.А. Основи екології / Ю. А. Злобін. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.
22. Китаева Л.А. Цветы для букета / Л.А. Китаева, А.Д. Крестникова, В,В. Дворцова, Т.Н. Цыденбаева. – М.: Агропромиздат, 1988. – 216 с.
23. Клевенская Т.М. Цветочная аранжировка / Т.М. Клевенская, В.П. Панкратов В.П. – М.: Агропромиздат, 2000. – 305 с.
24. Кузнєцов М.А. Гладіолуси / М.А. Кузнєцов. – К.: Вища школа, 1993. – 231 с.
25. Корчагин В.Н Защита растений от вредителей и болезней на садово-огородном участе / В.Н. Корчагин. – М.: Агропромиздат, 1997. – 398 с.
26. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений / Ф.М. Куперман. – М.: Высшая школа, 1997. – 325 с.
27. Лисенко Г.В. Техніка безпеки на механізованих роботах / Г.В. Лисенко. – К.: Урожай, 1988. – 260 с.
28. Лисянский Б.Г. Гладиолусы / Б.Г. Лисянский, Г.Г. Ладыгина. – М.: Изд-во Астрель, 2001. – 203 с.
29. Лобазнов В.А. Гладиолусы / В.А. Лобазнов. – М.: Колос, 1996. – 195 с.
30. Мирошниченко Н.А. Отбор и учет сеянцев гладіолуса / Н.А. Мирошниченко // Цветоводство. – К., 1990. – С. 36-41.
31. Мурин А.В. Каталог перспективних форм гладиолуса (Генетические источники и доноры декоративних и хозяйственных ценных признаков) / А.В. Мурин. – Кишинев: Штиинца, 1988. – 365 с.
32. Непорожный Г.Д. Гладиолусы / Г.Д. Непорожный. – Автореф.- СПб, 2000. – 25 с.
33. Пряник Г.М. Охорона праці / Г.М. Пряник. – К.: Урожай, 1996. – 363 с.
34. Солошенко В.М. Цветы для сада и букета / В.М. Солошенко, Н.Я. Ипполитова, В.И. Фирсов. – Воронеж.: Ц-Ч книжное изд-во, 1991. – 212 с.
35. Седова Е.А. Особенности органогенеза и жизненного цикла луковичних и клубнелуковичных / Е.А. Седова. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 196 с.
36. Тамберг Т.Г. Суперскладчатый гладіолус и его родословная / Т.Г. Тамберг // Цветоводство. – 1982. – С. 32-39.
37. Тамберг Т.Г. Модель сорта гладиолуса для Черноземной зоны и исходный материал для селекции / Т.Г. Тамберг. – М.: Колос, 1986. – 135 с.
38. Тамберг Т.Г. Разнообразие F1 и F2 гладиолусов по количественным признакам при межсортовой гибридизации / Т.Г. Тамберг. – Бюлл.Вир, 1985. – 219 с.

Работу высылаем на протяжении 24 часов после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!
Обновить рисунок


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


© 2008-2018 Сервис продажи готовых курсовых работ, дипломных проектов, рефератов, контрольных и прочих студенческих работ.