Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Охорона навколишнього середовища

Работа №3902

Тип работы

Курсовые работы

Предмет

безопасность жизнедеятельности (БЖД)

Объем работы-
Год сдачи2008
Стоимость900 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
906
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение

Обзор предметной области проектирования.

Разработка системы телеобработки потребленной электроэнергии.

Разработка системы защиты.

Расчетная часть.

Экономика

Гражданская оборона

Охрана труда

Охрана окружающей среды

Заключение

Вступ до розділу “Охорона навколишнього середовища”

Охорона навколишнього природного середовища є системою державних і суспільних заходів, направлених на збереження, відтворювання і раціональне використання природних ресурсів і поліпшення полягання природного середовища, і є частиною прикладної екології.

Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються Законом України № 1268-XII від 26.06.91р. «Про охорону навколишнього природного середовища», а також розроблюваними відповідно до нього земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством.

В міру прискорення темпів науково-технічного прогресу дія людей на природу стає все більш могутньою. І в даний час воно вже сумирно із дією природних чинників, що приводить до якісної зміни співвідношення сил між суспільством і природою. На сучасному етапі людство поставлено перед чинником виникнення в природі незворотних процесів, нових шляхів переміщення і перетворення енергії і речовини. В природу втручається все більше і більше нових речовин, чужих їй, часом сильно токсичних для організмів. Частина з них не включається в природний круговорот і нагромаджується в біосфері, що приводить до небажаних екологічних наслідків.

Накопичення промислових відходів сприяє підвищенню захворюваності людей і тварин, прискоренню корозії машин і металевого устаткування, зниженню врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва, прискореному і нераціональному використовуванню природних ресурсів і енергії, погіршенню багатьох властивостей екологічних систем, загибелі деяких унікальних природних територіальних комплексів, зникненню окремих видів тварин і рослин.

Основну загрозу для навколишнього середовища при реалізації інтелектуального будинку становлять комплекси електронно-обчислювальних машин (надалі ЕОМ), а саме електромагнітні випромінювання від них.

Дослідження останніх років показали, що електромагнітні випромінювання вищезгаданих електронних пристроїв містять торсіонову компоненту, котра несе інформацію про процеси, що відбуваються в тому чи іншому електронному пристрої.

Торсіонові поля мають високу проникаючу здатність і їх неможливо заекранувати.

З вище наведеного в цьому розділі дипломного проекту більш детально розглянемо вплив електромагнітного випромінювання (полів) на навколишнє природне середовище та надамо рекомендації по зменшенню впливу цього випромінювання на навколишнє природне середовище, детально розглянемо торс іонові поля.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь студентам в написании работ!


Висновок

Після короткого огляду результатів досліджень впливу комп'ютерної техніки на навколишнє середовище сформулюємо основні висновки:

1) Встановлено, що електромагнітні випромінювання ЕОМ є небезпечними;

2) Встановлено, що торсіонова компонента електромагнітного випромінювання негативно впливає на оточуюче середовище;

3) Необхідна сертифікація всіх моніторів, що знаходяться в експлуатації, ПК, іншої електронної техніки для захисту від їхнього негативного впливу.

Таким чином, комп'ютерні технології, будучи великим досягненням людства, можуть мати негативні наслідки для навколишнього світу. Технічний рівень сучасних моніторів не дозволяє цілком виключити існування шкідливих впливів, однак цей вплив необхідно мінімізувати, регламентувавши ряд параметрів. Для зниження збитку необхідне дотримання установлених вимог і норм. Основна мета їхнього впровадження - захист тваринного і рослинного світу від пагубного впливу комп'ютерної й іншої електронної техніки.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.Подобные работы


©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ