Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Проектування мережі теплообмінників виробництва з максимальною рекуперацією енергії

Работа №7989

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

технология производства продукции

Объем работы76 стр.
Год сдачи2013
Стоимость4500 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
512
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Вступ 10
1 Короткий аналітичний огляд літературних джерел з питань
енергозбереження у процесі випарювання 11
1.1 Гідроокис калію 11
1.2 Принципова технологічна схема випарювання розчину гідроокису калію до реконструкції 14
2 Розрахунок матеріальних та теплових балансів випарювання 16
2.1 Випарювання без кристалізації твердої фази 16
2.1.1 Температури кипіння речовини 17
2.1.2 Температурні втрати 18
2.1.3 Корисна різниця температур 22
2.1.4 Теплові навантаження випарних апаратів 23
2.2 Потоки допоміжного обладнання 26
2.2.1 Нагрів початкової речовини 26
2.2.2 Потужність води, що охолоджує 27
2.2.3 Потужність води, що охолоджує (зовнішній конденсатор) 27
3 Проектування мережі теплообмінників виробництва з максимальною рекуперацією енергії (пінч-аналіз) 28
3.1 Потокові данні технологічної схеми 28
3.2 Каскадний метод 36
3.3 Сіткова діаграма 40
3.3.1 Підсистема вище пінча 41
4. Розрахунок теплообмінного обладнання 49
5 Основні рішення з автоматизації 51
5.1 Сучасні технічні засоби локальних АСР 52
5.2 Опис функціональної схеми автоматизації 55
6. Опис модернізованої технологічної схеми 61
7 Економічне обґрунтування прийнятих технічних рішень 64
7.1 Обґрунтування необхідності розробки 64
7.2 Розрахунок річної економії підприємства 65
7.3 Розрахунок капітальних витрат підприємства 67
7.4 Розрахунок річних експлуатаційних витрат 69
7.5Фінансові результати впровадження проекту та показники
економічної ефективності 70
8 Охорона праці та навколишнього середовища 72
8.1 Небезпечні шкідливі виробничі фактори 72
8.2 Виробнича санітарія 74
8.2.1 Мікроклімат 74
8.2.2 Освітлення 74
8.2.3 Шум. Вібрація 75
8.3 Електробезпека 76
8.4 Пожежна безпека 76
8.5 Охорона навколишнього середовища 77
Висновки 78
Список джерел літератури 79
Додаток А Специфікація на засоби автоматизації 81


У хімічній промисловості для концентрування розчинів нелетучих та мало летучих речовин або кристалізації мінеральних солей широко використовується процес випарювання. Найбільш підходе для цього використання багатокорпусної випарного апарату безперервної дії. Він складається із кілька корпусів, в яких вторинний пар попереднього корпусу використовується як гріючий пар для наступного корпусу. В цих апаратах первинним паром обігрівається лише перший корпус. У багатокорпусних випарних апаратах ми достигли великої економії гріючого пару у порівняні з однокорпусними апаратами тієї же потужності.
У цій роботі ми розглянемо процес випарювання гідроокису калію та зробимо докладний аналіз виробництва, знайдемо оптимальні розрахунки та автоматизацію цього процесу.Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь студентам в написании работ!


У даній роботі було проведено обстеження установки випарювання гідроокису калію, були розраховані матеріальні та теплові баланси установки, були визначені потоки, які будуть використані під час теплової інтеграції процесу. Для схеми, що існує, інтегрованої схеми визначена серія каскадів і проведені розрахунки споживаної теплоти, за допомогою яких була визначена точка пінчу та оптимальні параметри найвигіднішої роботи схеми.
Був запропонований проект реконструкції системи теплообміну даного процесу, який дозволяє знизити затрати енергії. Розраховані економічні показники. Таким чином, потенціал енергозбереження складає 2654793,8 грн. на рік. Строк окупності запропонованого проекту реконструкції становить 5,1 місяців.
1) Мешалкин В.П., Товажнянський Л.Л., Капустенко П.А. Основы теории ресурсосберегающих интегрированных химико-технологических систем: Учебн. Пособие. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 412 с.
2) Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Изд. 9-е. М.: Химия,1973. – 750 с.
3) Дытнерский Ю.И., Борисов Г.С. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию, 2-е изд., М.: Химия, 1991. – 496 с.
4) Смит Р., Клемеш Й., Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А., Ульев Л.М. Основы интеграции тепловых процессов. Харьков. НТУ «ХПИ». – Библиотека журнала ИТЭ. – Харьков: НТУ «ХПИ». 2000. – 458 с.
5) Товажнянский Л.Л., Лещенко В.А., под ред. Л.Л. Товажнянского. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов в химической технологии: – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 432 с.
6) В.І. Тошинський, М.О. Подустов, І.І. Литвиненко «Проектування систем автоматизації технологічних процесів». Харків, 2006 – 250 с.
7) Закон України «Про охорону праці». – Діє з 21.11.02 р.
8) ГОСТ 12.0.003 – 74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Введен 01.01.76.
9) ГОСТ 12.1.007 – 88. ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности. – Введен 01.01.89.
10) Закон України «Про охорону праці». – Діє з 21.11.02 р.
11) ГОСТ 12.0.003 – 74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. Введен 01.01.76.
12) ГОСТ 12.1.007 – 88. ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности. – Введен 01.01.89.
13) ГОСТ 12.1.005 – 88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введен 01.01.89.
14) ДСН 3.3.6.042 – 99. санітарні норми мікроклімату виробничого приміщення. – Київ, 2000.
15) СНиП 2.04.05 – 91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М: Стройиздат, 1993.
16) ДБН В.2.5 – 28 – 2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення.
17) ГОСТ 12.1.003 – 83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.– Введен 01.07.89.
18) ДСН 3.3.6.037 – 99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – Київ, 1999.
19) НАПБ А.0.01 – 1.01 –95. Нормативний акт пожежної безпеки. Визначення категорій будівель і споруд по вибухопожежній і пожежній небезпеці. – К.: Будіздат, – 1996.
20) ДБН В.1.1. – 7 – 02. Пожежна безпека об'єктів будівництва. – Діє з 01.01.03.
21) Правила и устройства электроустановок. ПУЄ – 87, – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.
22) НПАОП 40.1 – 1.32 –01. Правила устройства електроустановок. Электрооборудование специальных установок. –К.: Укрархстрой –информация, 2001.
23) ГОСТ 12.1.004 – 91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – Введен 01.07.95.
24) ДНАОП 0.01 -1.01 -95. Правила пожежної безпеки в Україні. – Діє з 22.06.05.
25) Закон України «Про охорону навколишнього середовища». – Введен 01.07.1991 р.


Работу высылаем на протяжении 24 часов после оплаты.Подобные работы


©2023 Cервис помощи студентам в выполнении работ